Brukerbetingelser

Parter
Jobbsøknad.info (Proveks AS, Orgnr: 986 600 116) er selger.
Kjøper er personen som handler i kassen.

Bestilling
Ved bestilling i nettbutikken, enten med faktura, vipps eller bank vil du straks bestilling er ok komme inn på ditt medlemsområde. Du får også e-post med informasjon om dette.
Du fyller ut skjemaene på ditt medlemsområde. Vi vil starte å lage dine produktene når skjemaene er fylt ut.
Har du bestilt jobbsøknad og CV og kun informasjon til jobbsøknad er sendt inn, men mangelfull CV, vil vi normalt starte på jobbsøknaden og levere den selv om CV informasjon er ikke er mottatt.

Levering innen 24 timer / 3 dager
Vi jobber fra mandag til fredag 8-16. Det er innen arbeidsdagene vi utfører levering innen 24 timer/3 dager. Ikke i helgene/røde dager.
Vi starter på ditt oppdrag når skjemaene er ferdig utfylt. Har du bestilt jobbsøknad og CV, og CV ikke er lastet opp/utfylt, vil vi normalt starte på jobbsøknad og sende den til deg selv om CV informasjon ikke er mottatt.
Hvis vi skulle bli forhindret fra å klare fristen vil vi gi bekjed om dette så raskt som mulig.
Er det mangelfull informasjon som er oversendt vil vi spørre om dette på e-post og dette gjør så tidsfristen ikke vil være gjeldende, men vi fortsetter når vi får svar tilbake.
Hvis skjemaer ikke er fylt ut innen 24 timer etter bestilling vil tidsfristen fra oss utgå når papirer leveres inn. Dette gjelder jobbsøknad og CV bestilling.

Angrerett
Skulle du ønske å avbestille produktet må det skje før du starter å svare på spørreskjemaene som du skal fylle ut.
Når du har startet kan ikke angreretten benyttes. Har du ikke levert inn CV informasjon, vil vi starte på din jobbsøknad hvis skjema er ferdig utfylt.
Tekst du mottar er ment for inspirasjon ut fra det du har besvart. Setninger kan ha gramatiske oppbygging som ikke alltid er 100% korrekt, men kan være virkningsfult mot arbeidsgiver. 

Ønsker du endringer på gramatikk og lignende svarer du på mottatt e-post om hva du ønsker at vi skal se nærmere på. Vær så spesifikk som mulig. Det er ikke angrerett på et levert produkt.
Tidsfrist på 24 timer og 3 dager er ikke betydende med at man får produktet gratis hvis vi ikke klarer å oppfylle tidsfristen. Husk å sjekke spam/søppelpost. 
Deler av produkt levert:
Et produkt kan bestå av flere deler som CV, jobbsøknad og LinkedIn. Vi starter på leveransen etter hvert som informasjon kommer inn og klargjør de neste leveransene av produktene som er bestilt. Hvis deler av informasjon ikke kommer inn til oss som forespurt og dialog avsluttes fra bruker sin side vil oppdrag lukkes som ferdig etter 45 dager. Selv om ikke alle produkter blir levert pga manglende informasjon fra bruker vil ikke deler av bestilling tilbakebetales.

Overlevering av dokumenter
Alle dokumenter sendes på e-post.
Vi sender alltid innen avtalt tid. Har du ikke mottatt produktene dine innen tidsfrist så ta og sjekk i søppelpost i tilfelle den havner der.
Skulle du lure på din bestilling og når den kommer så er det bare å sende en e-post.

Priser
Alle priser er inkludert mva.

Avbryte oppdrag:
CV-hjelpen forbeholder seg retten til å kansellere oppdrag.

Ansvarsfraskrivelse
Vi vet at våre produkter gir stor sjanse for intervju, men dette er ikke noe vi kan garantere for.

Produkt – Jobbsøknad
En jobbsøknad utformes ut fra besvarelser du gir i spørsmålsskjemaene. Noe vil vi selv tolke ut fra dine besvarelser. Vi bruker kunstnerisk frihet som du lett kan endre. Alle søknader leveres i Word og du kan lett flytte om, trekke fra setninger eller legge til dine egne formuleringer for å gjøre den enda mer tilpasset deg.
En personlig søknad lages etter et oppsett som viser dine erfaringer, hvorfor du søker jobben og dine styrker mot jobben du søker. Vi skriver søknad mot utlyst annonse hvis du legger ved link. I en annonse ser bedrifter etter mange forskjellige egenskaper, kvalifikasjoner, erfaringer og utdanning. Vi tolker ut fra dine svar hva vi mener er viktig i forhold til annonsen.
Vi lager ikke kunstneriske varianter som humoristiske vinklinger, kunstneriske varianter for å skille seg ut i større grad. Vi har fokus på din erfaring, kunnskap og egenskaper/motivasjon og lager søknader som vil bli lagt merke til.
Noen jobbsøknader er mer kompliserte enn andre. Det er forskjell fra en butikkjobb til en direktørjobb. Vi lager søknaden til alle typer stillinger, men grad av avvik fra en normal søknad til en spesialsøknad kan kreve at du selv må tilpasse den enda mer ut fra dine erfaringer og egenskaper som kan være avgjørende for stillingen som lyses ut.
Vår søknad vil være et godt utgangspunkt og kan brukes som den er eller brukes som inspirasjon for å få inn spesialvarianter du ønsker for å skille din søknad ut fra andre.

Produkt – CV
CV lages ut fra tidligere CV kjøper har som lastes opp etter bestilling.
Har kjøper ikke CV fra før så har vi utformet eget dokument som fylles ut.
Vi lager din nøkkelkvalifikasjon ut fra spørreskjemas som bruker besvarer.
Resten skrives slik din CV er fra før. Vi omformulerer ikke tekst som er skrevet fra før.
Noen har CVer som er på mange, mange sider. Vi prøver å få CVer ned på maks 2 sider. Dette er selvsagt individuelt.
I de tilfeller hvor CV er veldig lang eller har beskrivelser som går utover normalt, så tar vi kontakt og vil komme med forslag til endring før vi begynner.
Vi skriver på norsk og vi må også ha mottatt informasjon på norsk.
Vi oversetter ikke eller tolker fra andre språk.

Produkt – LinkedIn
Vi oppdaterer din LinkedIn profil med ditt profilbilde og lager pen bakgrunn.
Fra din CV legger vi inn din arbeidserfaring og utdanning. I tillegg lgger vi inn beskrivelsen «om meg».
Vi legger kun inn beskrivelse på norsk.

Fornøyd
Skulle du ikke være fornøyd så bare gi oss beskjed. Vi vil strekke oss til det ytterste for at alle skal bli fornøyd.
Kontakt:
Skulle du ønske å ta kontakt med oss. Send oss e-post på post(at)jobbsøknad.info
 Tvist

Vi prøver å løse alle tvister i minnelighet. Kjøper kan ta kontakt med forbrukerrådet ved uenighet for å få bistand.
Vi vil besvare alle henvendelser fra forbrukerrådet og vil følge alle deres anbefaling til løsning av konflikt.

Vilkår – v.2.1 – 19.03.2023