Jobbsøknad - LIS1 - Lege

Jobbsøknad til LIS1

LIS1 stilling

LIS1 stillinger er stillinger som krever en god søknad som har en profesjonell oppsett med fakta og etter en viss mal.
Vi har lang erfaring innen slike jobbsøknader. Disse stillingene lyses ut i forskjellige perioder. Det er hard konkurranse om disse stillingene og vi får mange henvendelser rundt slike stillinger.
Vi lager helt profesjonelle søknader mot utlyste stillinger i denne bransjen.

Hjelp til å få laget søknad til LIS1?

Vi kan lage hele din LIS1 søknad og også CV og eventuelt LinkedIn.
Når jobben lyses ut og du er klar for denne stillingen så kan det være fint å få litt hjelp. Vi har rimelig pris for å lage slike søknader og du kan selv tilpasse søknaden enda mer til deg straks du får vårt utkast.
Vi leser den utlyste stillingen du ønsker og lager søknaden etter det. Vi tilpasser søknaden ut fra dine egenskaper, kvalifikasjoner og ikke mist utdanning og erfaring.

Priser

CV

 

249kr

1 Personlig CV

1-3 dagers leveringstid

Jobbsøknad


NORGES BESTE PRIS

649kr

1 personlig jobbsøknad

1-3 dagers leveringstid

CV+Jobbsøknad


899kr

1 personlig CV

1 personlig jobbsøknad

1-3 dagers leveringstid

CV + Jobbsøknad
+ LinkedIn

1299kr

1 personlig CV

1 personlig jobbsøknad

1 LinkedIn profil

Hjelp til søknad sykepleier

Hva innebærer det å være LIS1?

Rollen kan variere, men det kan være å jobbe i tverrfaglige team med psykiater, psykolog og andre helsfaglege yrkesgrupper.
Du er med i vaktordninger.
Noen av slike stillinger er kunf or ferie, en anre på lenger sikt.
Andre stilliner kan være å jobbe på legevakt eller jobbe innen allmennlegeoppgaver.

Hvor finne LIS1 stillinger?

Søker man etter LIS1 stilling på arbeidsplassen.no så finner man mange stillinger. Noen lyses ut i perioder hvor det er mange ledige, mens i andre perioder er det mer stille.
Her er link til lis1 stillinger pr nå.

Jobbsøknad til LIS1 stilling - Eksempel

Eksempel jobbsøknad – LIS1

Her får du se eksempler på jobbsøknader. Ett av eksemplene er til denne type stilling.
Alle søknader er forskjelige og dette er bare et av mange eksempler.
Eksempel på jobbsøknad kan være fin inspirasjon, men trenger du hjelp så vet du at vi kan lage hele for deg.
Vi lager din jobbsøknad inne 24 timer, men også innen 3 dager hvis det ikke haster med å din lis1 søknad ferdig.
Her finner du alle eksempler på jobbsøknader og oppsett med mal.

Ha en god CV til LIS1

Det er helt avgjørende å ha en god CV. Du kan ikke ha en god jobbsøknad og så stopper det opp på CVen din. Den må være oppdatert, forklart hva du har av utdanning og erfaring. Erfaring er viktig.
Du skal også ha et sammendrag av deg som viser deg som person. Dette er jo en bit som ikke alltid er dokumenterbart, så det er viktig at det er plausibelt og godtatt som en korrekt informasjon.
Dette vil selvsagt bli mer utdypet i et intervju. Så det er viktig at det er en grense her som gjør at de ønsker å høre mer om deg.
Vi hjelper til med CV og du kan velge mellom 14 maler og oppsett. Alle er aktuelle for dagens arbeidsmarked. Her er en full pakkeløsning med CV, jobbsøknad og LinkedIn hjelp.

CV vekter

Forskjellige arbeidstitler

LIS1 står for lege i spesialiserting. Det er mange forskjellige arbeidsområder man kan jobbe under når disse stillingene lyses ut. Det kan være at man ønsker gruppeveiledere, lege uten turnustjeneste, postlege, intitusjonslege m.m.
Legeyrket har stort arbeidsområde og er en viktig rolle i samfunnet. Så skal du få jobbene må du ha kvalitet. Få hjelp til søknad og søknadsprosessen.

Andre aktuelle stillinger innen andre yrker

Vi har lang er faring inne søknader til nesten alle type yrke. Barnehage, offshore, politi, helsefag, sykepler m.m.

Erfaring med jobbsøknad til yrkesgrupper:

Vekter

Polit

Helsefagarbeider

Sykepleier

Lagerarbeider

Sjåfør

Renhold

LIS1

Butikkmedarbeider

Pedagog/Lærer

Butikk

Rådgiver

Eksempel

Jobbsøknad

CV-Oppsett-Mal

Tips

Priser

Eksempler