Jobbsøknad - Offshore

offshore

Offshore arbeider

Innen offshore er det mange stillinger. Det er alt fra renhold til avanserte ingeniører. Og alle jobbene har stor fokus på sikkerhet. Søknader innen offshore må ha med sikkerhetsaspektet fra deg.
Arbeidsgiver kan ikke ha personer som ikke kjenner til sikkerhet og HMS. Derfor er det stor fokus på dette i alle utlysninger av stillinger.
Skal du søke jobb innen offshore så er et viktig å få frem dette utover dine andre egenskaper og kvalifikasjoner.
Mange ønsker en slik stilling da det er godt betalt og har arbeidstider som gir mye frihet og muligheter når man ikke jobber. Skiftordningene er gode og dette er en attraktiv bransje.
Så skal du få jobben så må du ha en innertier av en søkand. Det nytter ikke med en halvhjertet søknad man bare håper skal gå igjennom.

Hjelp til å få laget søknad til offshorebransjen?

Equinor og andre store selskaper er fristende å søke hos. Er du usikker på søknad så kan det være lurt å få hjelp. Vi har lang erfaring innen offshore bransjen og får frem det arbeidsgiver vil høre.
Vi stiller spørsmål til deg som vi vet er viktig å få svar på og vi trekker frem de viktige tingene du har. I sammen med søknad skal du også ha en CV. Vi kan også her hjelpe til. Vi kan sette opp et godt oppsett og bruke mal som passer for bransjen. Ikke la jobben gå til noen andre fordi du ikke har god nok CV, men allikvel burde vært den som får jobben.
Vi har mange produkter du kan velge så du kommer til intervju innen offshore. Se priseliste. Vi kan hjelpe til med alt. Og vi er best på pris. Vi lager kvalitet i hver eneste jobbsøknad slik at du får størst sjanse for jobben.

Priser

CV

 

249kr

1 Personlig CV

1-3 dagers leveringstid

Jobbsøknad


NORGES BESTE PRIS

649kr

1 personlig jobbsøknad

1-3 dagers leveringstid

CV+Jobbsøknad


899kr

1 personlig CV

1 personlig jobbsøknad

1-3 dagers leveringstid

CV + Jobbsøknad
+ LinkedIn

1299kr

1 personlig CV

1 personlig jobbsøknad

1 LinkedIn profil

Jobb på plattform

Hva innebærer det å jobbe innen offshore?

Dette gjenspeiler litt av hva en jobbsøknad bør inneholde. Å jobbe i team er en helt klar forutsetning. Dette er ikke en arbeidsplass hvor man er introvert og ønsker å jobbe for seg selv. Her er det teamarbeid som gjelder. Det kan være tøffe og farlige omgivelser. Så har du erfaring rundt denne type arbeid fra tidligere så er det viktig å få frem.
Man må være fleksibel. Arbeidstider er lange og du må være fleksibel i forhold vakter og uforutsette ting.

Hvor finne offshorejobber?

Arbeidsplassen.no er en av de største utlysere av stillinger og her finner du alle stillinger inen offshore. Det kan være jobb innen rigger, fra Equinor, elektrikere, renholdere, automatiker, kokk, trykktestere matroser, kranførere.
Stillingene er nesten uendelige. Og det er det som er spennende innen offshore. Det finnes alle typer stillinger som finnes normalt i samfunnet. Og dette er fristende for mange. Her er stillinger innen offshore

Eksempel jobbsøknad prosjekt

Eksempel jobbsøknad – Offshore

Søknadene til slike stillinger er mange for arbeidsgiver. Så ikke skill deg ut i negativ forstand så du ikke er aktuell.
Ha kvalitet. Lag din jobbsøknad så du er blant de som kommer til intervju. Og det kan vi hjelpe til med. Vi lager jobbsøknader som passer til stilingene som lyses ut. Vi leser hver annonse og tilpasser søknaden din til stillingen.
Vi har lagt ut noen eksempler på jobbsøknader vi har laget. Disse er bare et utdrag og kan kanskje være til inspirasjon. Problemet med jobbsøknader er at alle er forskjellige. Det er ingen fasit: Mal som brukes gjøres om fordi noen ganger er det viktig å fokusere på utdanning, andre ganger på arbeidserfaring. Så føler du frustrasjon på en søknad så kan vi hjelpe deg med å lage hele søknaden.

Bli inspirert av jobbsøknad innen offfshore

Ha en god CV til jobbsøknaden

Har du en god søknad så hjelper det nok ikke å ha en dårlig CV. Begge deler må være på plass. Og CV til offshore krever litt mer. Du må være helt tydelig på din erfaring og eventuelle sikkerhetskurs m.m.
Vi hjelper til med å sette opp gode CVer ut fra mal og oppsett som er viktig å ha til slike jobber innen offshore bransjen.
Her kan du se eksempler på jobbsøknad og CV pakke vi har.
Du velger mellom 14 forskjellige maler. I oppsett til CV kan du velge om du ønsker å ha med bilde av deg selv eller ikke.

CV vekter

Aktuelle arbeidsplasser:

Vi hjelper til med søknader innen offshore, men også innen andre bransjer som sikkerhet som vekter, butikk, renhold oghelsefagbransjen.
Hvis du ønsker å se våre produkter innen jobbsøknader og CV så finner du de her.

Erfaring med jobbsøknad til yrkesgrupper:

Vekter

Polit

Helsefagarbeider

Sykepleier

Lagerarbeider

Sjåfør

Renhold

LIS1

Butikkmedarbeider

Pedagog/Lærer

Butikk

Rådgiver

Eksempel

Jobbsøknad

CV-Oppsett-Mal

Tips

Priser

Eksempler