Jobbsøknad - Rådgiver - Veileder

rådgiver veileder jobbspesialist

Rådgiver - Jobbspesialist eller Veileder

Ønsker du jobb som veileder eller rådgiver så har vi lang erfaring innen dette.
Mange vil skrive søknader selv og da er det viktig at du får frem dine gode egenskaper. For slike stillinger krever en viss type personlighet og egenskaper.
Vi har stor fokus på dette når vi lager jobbsøknader og vi får personer ut i jobb hver uke.
Stillinger som rådgivere er innen mange bransjer, men mye går ut på å hjelpe personer i en vanskelig situasjon. Mange har vært innen det å hjelpe personer ut i jobb.
Eksempel på dette er jobbspesialist som er en stilling innen Nav hvor man følger tett opp personer som står utenfor arbeidslivet. Og da er det viktig at den som skal hjelpe til har en viss kunnskap og egenskaper som passer mot dette. Noen slike stillinger benytter forksjellige metoder av oppfølging. Det kan være SE metodikk som står for supported employment.
Vi leser mange stillinger og vet hva som må skrives for å være mer aktuell for stillingen.

Hjelp til å få laget søknad til rådgiver – konsulent

Vi kan lage hele din søknad. I tillegg kan vi også være med å lage din CV og også LinkedIn.
Det er ikke alle stillinger som trenger å ha LinkedIn for å være mer aktuell, men akkurat i stillinen som rådgvier så kan det være lurt å ha på plass LinkedIn. Nå snakker vi av erfaring og dette er kanskje individuelt, men å være i denne bransjen så trenger man kontakter og LinkedIn er en god måte å ha et stort nettverk rundt seg.
Uansett om du ønsker dette eller ikke så har vi alle løsninger for å få laget stillinge til veileder, rådgiver og jobbspesialist.
Vi lager søkand innen 1-3 dager. Du velger selv hvor raskt. Alle våre søknader er med stor kvalitet og profesjonell kvalitet. Vi vet standarden. Du bruker kun 15 minutter på besvarelser fra bestilling. Og deretter gjør vi resten. Du får din søknad og papirer tilbake på e-post. Enklere enn dette blir det ikke.

Priser

CV

 

249kr

1 Personlig CV

1-3 dagers leveringstid

Jobbsøknad


NORGES BESTE PRIS

649kr

1 personlig jobbsøknad

1-3 dagers leveringstid

CV+Jobbsøknad


899kr

1 personlig CV

1 personlig jobbsøknad

1-3 dagers leveringstid

CV + Jobbsøknad
+ LinkedIn

1299kr

1 personlig CV

1 personlig jobbsøknad

1 LinkedIn profil

egenskaper og kvalifikasjoner

Hva innebærer det å være rådgiver?

Det er mange ting som skal passe for å være rådgiver. Det er dine egenskaper, din forhold til medarbeidere og bedriften.
Dette høres kanskje litt rart ut, men mange fokuserer mye på seg selv og rollen man ønsker å ha. Ofte kan det være selvutvikling, men du må også få med hva du kan stille opp med i forhold til dine medarbeidere og også mot arbeidsgiver.
Vi har stor fokus på dette i søknader og har sett alt for mange søknader hvor fokuset blir litt feil og du blir ikke en kollega, men kun en arbeider. For det finner de mange av. De ønsker en kombinasjon.

Hvor finne veilederjobb?

Du kan finne jobber på arbeidsplassen.no, finn.no, webcruiter ++.
En slik stilling har mange forskjellige titler og oppgaver. Rådgiver, veileder, jobbspesialist, karriereveileder, konsulent.
Konsulent stillinger har det blitt litt mindre av og stillingen som rådgiver blir mer aktuell i dag.
Så alle disse kan du søke etter.
Her er eksempler på søkander som rådgiver.
Søknad - Regnskap

Eksempel jobbsøknad – Rådgiver

Inspirasjon, tips og råd for stilling til rådgiver. Å se andre eksempler på søknader er til stor hjelpe for mange. Hvis du trenger hjelp til inspriasjon så kan du se gjennom våre eksempler vi har lagt ut. De viser mye om mal og oppsett for en søknad.
Skulle du trenge hjelp så vet du at vi kan sette dette opp for deg og få med de viktige tingene som gjør at man lettere kommer til intervju. Og det er på intervjuet du kan få frem dine styrker som som arbeidsgiver ønsker.

Ha en god CV til rådgiver

Alle søknader må ha en CV. De settes opp etter en mal man føler passer til seg og stillingen man vil søke på.
Noen er med bilder, andre er uten.
På en CV så har man også det som heter “Om meg” eller “Nøkkelkvalifikasjoner”. Dette er en kort beskrivelse av deg og hva man bør fremheve for å få en lite innblikk om deg uten å lese søknaden.
Dette kan vi hjelpe til med. Vi kan lage hele CVen og vi kan også lage din beskrivelse.
Vi får dette til ved at du besvarer et spørsmålsskjema og vi får da frem dine viktigste punkter i forhold til arbeidstype du har.
CV vekter

Forskjellige arbedstitler

Som vi har nevnt så finnes det stillinger som konsulent, veileder, jobbspesialist, karriereveielder, utanningsveielder, økonomisk rådgiver ++. Stillingene er mange og du har stort arbeidsfelt å jobbe inne. For du må finne ut om du ønsker innen mennesker, tall, økonomi og tilvarende.

Andre aktuelle stillinger innen samme yrke:

Her finner du stillingsannonser innen konsulent

Erfaring med jobbsøknad til yrkesgrupper:

Vekter

Polit

Helsefagarbeider

Sykepleier

Lagerarbeider

Sjåfør

Renhold

LIS1

Butikkmedarbeider

Pedagog/Lærer

Butikk

Rådgiver

Eksempel

Jobbsøknad

CV-Oppsett-Mal

Tips

Priser

Eksempler